6-latek w szkole

SZEŚCIOLATEK
W SZKOLE

Telefon zaufania

Masz problem?
Zadzwoń!

116 111

bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

www.116111.pl

Bezpieczne wakacje

Akcja Komputery za tonery

Comenius

Galeria zdjęć

Polecamy

Kolorowe spotkania z ortografią

Ciekawe filmy, gry i zabawy dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze

piątek, 27 czerwca 2014 19:52

UROCZYSTE ZAKOŃCENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Za nami kolejny rok szkolny. Jak każdy rok, także i ten kończy się podsumowaniem naszej pracy i naszych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Pozostałym uczniom świadectwa wręczyli wychowawcy.

 
czwartek, 26 czerwca 2014 10:56

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w piątek 27 czerwca o godzinie 9.00.
Nastąpił niewielki postęp w rozwoju intelektualnym. Chłopiec stara się podejmować coraz trudniejsze zadania. Próbuje czytać wyrazami.

 
środa, 25 czerwca 2014 19:30

UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH

25 czerwca odbyło się uro­czy­ste poże­gna­nie klas szó­stych. Edu­ka­cję w szkole pod­sta­wo­wej szczę­śli­wie zakoń­czyło 14 uczniów klasy VI a, któ­rych wycho­waw­czynią była pani Alicja Thomas oraz 18 uczniów klasy VI b pani Krystyny Kelner. Wśród zaproszonych gości była dyrekcja i nauczyciele. Licznie stawili się także rodzice. Po uro­czy­stym wrę­cze­niu świa­dectw i nagród za wyniki szkolne słowa podzię­ko­wa­nia dla kadry peda­go­gicz­nej prze­ka­zali odcho­dzący ucznio­wie. „Następcy” z klas pią­tych poże­gnali swo­ich star­szych kole­gów, przy­rze­ka­jąc god­nie ich zastę­po­wać. Szczególne słowa podziękowań złożył Pan dyrektor Waldemar Paszylka Pani Wiolecie Chrobok za wieloletnie zaangażowanie oraz pracę na rzecz dzieci i szkoły, pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców w latach 2011- 2014 oraz pracę w Zarządzie Rady Rodziców od 2008 r. Jednocześnie wyraził  wdzięczność za pasję, gotowość do pracy na rzecz innych, pozyskiwanie środków, pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych. To spo­tka­nie było dla szó­sto­kla­si­stów ostat­nią uro­czy­sto­ścią w szkole. Skoń­czył się dla nich pewien etap życia, teraz czeka ich nowa szkoła, nowi kole­dzy i nauczy­ciele. Mamy nadzieję, że z sympatią będą wspominać lata spędzone w naszej szkole. Życzymy wszyst­kim absol­wen­tom miłych i uda­nych waka­cji.

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć wszystkie zdjęcia

 
środa, 25 czerwca 2014 11:42

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 
wtorek, 24 czerwca 2014 20:51

NAGRODY DLA UCZNIÓW OSZCZĘDZAJĄCYCH W SKO


Zbliża się koniec roku szkolnego. Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni za systematyczne oszczędzanie na książeczkach Szkolnej Kasy Oszczędnościowej. Nagrody zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju w ramach konkursu ,,Dziś oszczędzam w SKO- jutro w Banku Spółdzielczym". Nagrody wręczyła Pani Ewelina Baranek - opiekun SKO. 
wtorek, 24 czerwca 2014 19:18

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU

W dniu dzisiejszym tj 24 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Sportu. Uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych o tytuł "Najbardziej usportowionej klasy" oraz o tytuł "Najlepszego sportowca". Biorąc udział w rozgrywkach zawodnicy dawali z siebie wszystko, a nauczyciele - sędziowie czuwali nad przestrzeganiem przez zawodników przepisów bezpieczeństwa oraz zasad fair play.  Oto wyniki rywalizacji:
Najbardziej usportowiona klasa w kategorii klas I-III
I miejsce klasa IIa
II miejsce klasa IIIa
III miejsce klasa Ib

Najlepsi sportowcy w kategorii klas I-III
Patryk Oślizło, Kamil Sporysz, Ksawery Wawrzyczny, Maja Kowalska, Nikola Urbaś,  Anna Chwedoruk
Najbardziej usportowiona klasa w kategorii klas IV-VI
I miejsce klasa VIa
II miejsce klasa VIb oraz Va
Najlepsi sportowcy w kategorii klas IV-VI
Patryk Witek, Dorota Czyż

 
piątek, 20 czerwca 2014 10:50

BIWAK ZUCHOWY

15 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Lasu” wyruszyła wraz z innymi zuchami naszego hufca na biwak zuchowy. W dniach od 13 do 15 czerwca obozowaliśmy w Ustroniu Lipowcu. Wyjazd został zorganizowany z okazji 100-lecia Ruchu Zuchowego w Polsce. Po zakwaterowaniu zjedliśmy smaczną kolację, po czym udaliśmy się na uroczysty apel. Wieczór płynął miło przy wspólnej zabawie i śpiewach, a nocna warta dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Pomimo zmiennej pogody następnego dnia po śniadaniu, porządkach i apelu udaliśmy się na wędrówkę, podczas której poznaliśmy malowniczą okolicę. Po powrocie do obozowiska odbyły się gry i zabawy, a także wspólne śpiewy przy gitarze. Następnie przyszedł czas na uroczystą mszę świętą, apel i słodki poczęstunek. Zuchy dowiedziały się jak powstało harcerstwo i gromady zuchowe, jak wyglądała działalność zuchów i harcerzy podczas wojny oraz o tym, że trzeba robić dobre uczynki. Następnego dnia  po śniadaniu przyszedł niestety czas na pakowanie, uroczysty pożegnalny apel oraz wręczenie nagród i dyplomów. Wszyscy radośni i szczęśliwi wróciliśmy po udanym wypoczynku do domu.

Justyna Wrodarczyk, Krystyna Kelner

 
poniedziałek, 16 czerwca 2014 13:37

WYRÓŻNIENIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMINY GODÓW
Wyróżnienie władz samorządowych Gminy Godów
dla
Zespołu Szkół w Gołkowicach
za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014
z życzeniami dalszych sukcesów oraz odwagi do realizacji swoich życiowych celów.

za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014 z życzeniami dalszych sukcesów oraz odwagi do realizacji swoich życiowych celów.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 80